Paměťové techniky

Poutníče, zvěstuj Lakedaimonským, že my tuhle mrtvi ležíme, jakož zákony kázaly nám.“ Tímto se proslavil známý: Simónidés z Keu (asi 556 – 467 př. n. l.) – starověký řecký básník. Nejprve působil v Athénách, později v Thesalii. Tam se údajně jako jediný zachránil, když se zřítil hodovní palác. Dokázal popsat zasedací pořádek stovek osob a tak je identifikovat k pohřbu. K jednotlivým místům měl připojena jména a od té doby se mluví
o Paměťovém paláci. Díky této „fintě na mozek“ si abstraktní údaje uložíte třeba na cestě do práce a proces zapamatování se vám hned několikanásobně zvýší.

 


Podobně Cicero si podle této metody pamatoval 2000 jmen vojáků. Je známá také jako metoda tras (METODA LOCI – místo). Využívá se k ní důvěrně známé místo, kde si na záchytné body cokoliv navážeme – třeba body důležitého proslovu. Důsledně si to v duchu vyobrazíme a pak jen procházíme v duchu jednotlivá místa během přednášky. Jak si zapamatovat během chvilky stovky čísel? To lze neuvěřitelně dobře natrénovat a tento trik na naši mysl se využívá ve všech paměťových soutěžích. Má svoje pravidla a stojí na naší představivosti a neomezené kapacitě naší paměti. Důležitou roli zde v představách hrají: logika, vůně, emoce, vulgárnosti, sex…. Necvičený začátečník si zvládne během chvilky zapamatovat řadu věcí. Procvičováním tohoto fenoménu se posilují všechny kognitivní oblasti mozku. K měření paměťových schopností se s oblibou využívá nekonečné číslo PÍ: 3,14……které značí poměr kružnice k jejímu průměru. Zde se čísla nahradí libovolnými symboly, a ty se ukládají jako příběh na dobře známou trasu. K popularizaci paměťových technik u nás přispívá Dr. Michaela Karsten.

Ukázka využití představivosti a asociace (spojování).
Náš kamarád Václav POSOLDA se naučil číslo, které je nekonečné, na 5000 míst:

Paměťový palác je mnemotechnický systém sloužící k zapamatování většího množství pojmů pomocí jejich vybavování na určitém místě.

Zde můžete sledovat výkon 4-leté holčičky, která neumí číst. Běžně si každý
(i dospělý), zapamatuje maximálně 8 čísel – má vnučka to zvládla BEZ UČENÍ !