Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení, vymezení pojmů

Níže uvedené obchodní podmínky se vztahují i internetovým stránkám www.videoanglictina.cz.

„Prodávající“ je Albidona, s.r.o., Vojtěšská 211/6, 110 00 Praha 1, IČ: 08492417
„Kupující“ je subjekt, který s „Prodávajícím“ uzavřel „Kupní smlouvu“. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není písemně stanoveno jinak. K uzavření kupní smlouvy dochází okamžikem zaplacení.

 

II. Objednávka, uzavření kupní smlouvy

Objednávku vytvoříte vyplněním objednávkového formuláře a jejím dokončením kliknutím na tlačítko „Objednat“.
Po provedení objednávky, Vám bude obratem odesláno e-mailem potvrzení o jejím zařazení do systému.
Veškeré objednávky podané výše uvedeným způsobem jsou závazné.
Podáním objednávky, která je návrhem kupní smlouvy „kupující“ akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky digitálního obsahu včetně podmínek reklamace a souhlasí s nimi.
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
Poskytnutím údajů k registraci či vyplněním elektronické objednávky „kupující“ souhlasí s tím, že prodávající bude tato data ve smyslu Zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů § 4 písm e) užívat.
„Prodávající“ se zavazuje, že tato data budou podkladem pro vlastní interní a marketingové potřeby a v žádném případě je nebude předávat třetím osobám.
Právo k užívání obsahu objednávky přechází na „kupujícího“ dnem úplného zaplacení kupní ceny.
V případě použití způsobu platby bezhotovostním převodem na účet „prodávajícího“ se jako den zaplacení považuje den připsání finančních prostředků na účet „prodávajícího“. Kupující nemá právo poskytovat přístup k obsahu své objednávky třetím osobám.

 

III. Dodací a platební podmínky

Uvedené ceny za produkty jsou konečné a platné v okamžiku objednání.
Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen.
Produkty jsou kupujícímu dodány k používání neprodleně po obdržení úhrady objednávky prodávajícím, nejpozději po 12 hodinách.
Kupující může zvolit ze dvou způsobů platby:

1. platbu předem převodem na účet prodávajícího (MONETA Money Bank 232354406/0600, VS je číslo objednávky)

2. platbu prostřednictvím platební brány ComGate, jejímž provozovatelem je společnost ComGate Payments, a.s.: https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana
• platební metody jsou:
• platby kartou spotřebitelskými i business platebními kartami VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro, Diners Club, Apple Pay
• bankovní převody pomocí bankovních tlačítek všech významných bank v České republice, na Slovensku a v Polsku, celkem kolem 50 bankovních domů
• odložená platba – zákazník e-shopu má možnost nakoupit ihned, zaplatit později. Odložení platby až o 30 dnů je bezúročné
• Apple Pay – v platební bráně je možné zaplatit pomocí Apple Pay. Služba se zobrazuje uživatelům Apple zařízení s prohlížečem Safari

• kontaktní údaje na společnost ComGate Payments, a.s. pro případné reklamace nebo dotazy k platbám:
ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

 

IV. Ochrana osobních údajů

„Prodávající“ prohlašuje, že veškeré údaje osobní povahy (jméno, příjmení, tel.čísla, e-mailovou adresu a poštovní adresu) jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu společnosti Alena Grygová-distribuce a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či nijak zneužity.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na Vaše používání Našeho systému. Nezahrnují žádné webové stránky, na než je odkazováno z našeho systému (ať už tyto odkazy poskytujeme, nebo jsou sdíleny jinými uživateli). Nemáme kontrolu nad tím, jak jsou Vaše údaje shromažďovány, ukládány nebo používány jinými webovými stránkami.

Jaké údaje shromažďujeme?

Některé údaje jsou automaticky shromažďovány Naším Systémem (další podrobnosti naleznete v sekci o Našem použití souborů cookie), jiná data budou shromažďována pouze tehdy, pokud je dobrovolně odešlete a budete souhlasit s tím, abychom je využili pouze pro účely uvedené v sekci „Jak vaše údaje používáme“, například při registraci účtu. V závislosti na Vašem používání našeho systému můžeme shromažďovat některé nebo všechny následující údaje:

 • Jméno
 • jméno společnosti
 • kontaktní údaje jako emailová adresa nebo telefonní číslo
 • demografické údaje jako PSČ nebo preference
 • finanční informace jako číslo kreditní karty nebo číslo účtu
 • IP adresa (shromažďováno automaticky)
 • typ a verze webového prohlížeče (shromažďováno automaticky)
 • typ a verze mobilního zařízení (shromažďováno automaticky)
 • operační systém (shromažďováno automaticky)
 • seznam URL adres, zahrnující odkaz na webovou stránku, Vaši aktivitu v Našem Systému a webovou stránku, na kterou se od nás dostanete (shromažďováno automaticky)

Jak Vaše údaje používáme?

Veškeré osobní údaje jsou bezpečně uloženy v souladu s obecným nařízením EU o ochraně údajů (Směrnice (EU) 2016/679) (GDPR). Další podrobnosti o zabezpečení naleznete níže v sekci „Jak a kde uchováváme vaše údaje“.

Vaše údaje používáme k tomu, abychom vám poskytli nejlepší možné produkty a služby. Tyto zahrnují:

 1. Poskytnutí a vedení Vašeho účtu;
 2. Poskytnutí a vedení Vašeho přístupu do Našeho Systému;
 3. Personalizace a přizpůsobení vašeho užívání Našeho Systému;
 4. Poskytování našich produktů a služeb;
 5. Personalizace a přizpůsobení našich produktů a služeb vám na míru;
 6. Odpovídání na komunikaci z Vaší strany;
 7. Dodávání e-mailových newsletterů, k jejichž příjmu jste se registrovali (a z něhož se můžete kdykoli odhlásit kliknutím na odkaz pro odhlášení přímo v těchto e-mailech);
 8. Dodávání transakčních e-mailů, které jsou zasílány automaticky a informují Vás o všech transakcích spojených s Vaším účtem;
 9. Průzkum trhu;
 10. Analýza Vašeho užívání Našeho Systému a shromažďování zpětné vazby, která nám umožní neustále zlepšovat Náš Systém i Vaši uživatelskou zkušenost; 

V některých případech může být shromažďování údajů zákonným nebo smluvním požadavkem a budeme omezeni v poskytování produktů i služeb, které Vám nebudeme moci poskytnout bez Vašeho souhlasu s použitím takových údajů.

S Vaším svolením a/nebo tam, kde to zákon dovoluje, můžeme také použít Vaše údaje pro marketingové účely, které mohou zahrnovat kontaktování e-mailem a/nebo telefonicky a/nebo SMS zprávou obsahující informace, novinky a nabídky našich produktů a/nebo služeb. Nebudeme Vám však posílat nevyžádaný marketing nebo spam a podnikneme veškeré přiměřené kroky k tomu, abychom zajistili, že plně ochráníme Vaše práva a plníme Naše zákonné závazky plynoucí z GDPR a Směrnice z roku 2003 o soukromí a elektronických komunikacích (směrnice ES), ve znění pozdějších předpisů z let 2004, 2011 a 2015.

V rámci GDPR zajistíme, aby byly Vaše osobní údaje zpracovávány zákonně, spravedlivě a transparentně, aniž by byla nepříznivě ovlivněna Vaše práva. Vaše osobní údaje zpracujeme pouze tehdy, pokud bude platit alespoň jeden z těchto základních parametrů:

 1. souhlasili jste se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů;
 2. zpracování je nezbytné pro plnění smluvního vztahu, v němž jste jednou ze stran, nebo pro podniknutí kroků na základě Vaší žádosti ještě před uzavřením smluvního vztahu, ;
 3. zpracování je nezbytné pro plnění zákonné povinnosti, které podléháme;
 4. zpracování je nezbytné k ochraně životních zájmů Vás nebo jiné fyzické osoby;
 5. zpracování je nezbytné pro plnění úkolu vykonávaného ve veřejném zájmu nebo při výkonu úředního orgánu uděleného správci; a/nebo
 6. zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů nás nebo třetí strany, pokud nemají přednost základní práva a svobody subjektu údajů, které vyžadují ochranu osobních údajů, zejména v případech, kdy je subjektem údajů dítě. 

Jak a kde uchováváme Vaše údaje?

Vaše údaje uchováváme pouze po dobu, kdy je potřebujeme k použití popsaném výše, a/nebo po dobu, kdy máme od Vás povolení k jejich uchování. V jakémkoli případě budeme provádět přezkum, abychom zjistili, zda potřebujeme Vaše údaje dále přechovávat. Vaše údaje budou smazány, pokud je již nebudeme v souladu se Smluvními podmínkami potřebovat.

Některé nebo všechny Vaše údaje mohou být uloženy nebo převedeny mimo Evropský hospodářský prostor (dále jen „EHP“) (EHP je tvořen všemi státy EU, Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem). Vaše užívání našeho systému a poskytnutí údajů Nám je považováno jako souhlas. Pokud budeme ukládat nebo předávat údaje mimo EHP, podnikneme veškeré přiměřené kroky k tomu, abychom zajistili, že s Vašimi osobními údaji bude zacházeno bezpečně a podle nařízení GDPR, stejně jako by tomu bylo při jejich uložení v rámci EHP. Takové kroky mohou mimo jiné zahrnovat použití právně závazných smluvních podmínek mezi námi a všemi třetími stranami, se kterými spolupracujeme a za využití modelových smluvních ujednání schválených EU.

Bezpečné zacházení s údaji je pro nás velice důležité a pro ochranu Vašich údajů jsme zavedli vhodné fyzické, elektronické a řídící postupy k zajištění ochrany údajů shromážděných prostřednictvím Našeho Systému.

Bez ohledu na bezpečnostní opatření, která přijmeme, je důležité pamatovat na fakt, že přenos dat přes internet nemusí být zcela bezpečný a sami byste měli přijmout vhodná opatření při jejich přenosu přes internet k Nám. 

Co se stane, když naše firma změní majitele?

Z času na čas můžeme rozšířit nebo zúžit svou činnost, což může zahrnovat prodej a/nebo převod kontroly nad částí nebo celou naší firmou. Pokud jsou relevantní pro kteroukoli část našeho podnikání, údaje poskytnuté uživateli budou převedeny s danou částí firmy a nový majitel, nebo nová strana, bude mít za podmínek stanovených v těchto Zásadách ochrany osobních údajů povoleno užívat tyto údaje pouze pro účely, pro něž byly u Nás původně shromážděny.

V případě, že bude některý z Vašich údajů takto převeden, o těchto změnách nebudete předem informováni.

Jak můžete mít své údaje pod kontrolou?

Pokud Nám předáte informace prostřednictvím Našeho systému, může Vám být poskytnuta možnost omezit naše používání Vašich dat. Naším cílem je poskytnout Vám velkou kontrolu nad Vašimi údaji (a to včetně možnosti odhlásit se z příjmu našich e-mailů, které můžete provést zrušením odběru za pomoci odkazu uvedeného ve spodní části našich e-mailů, nebo rovnou při poskytování údajů v rámci registrace/ovládání Vašeho Účtu).

Vaše právo na zadržení sdílení údajů a Vaše právo na odvolání souhlasu se zpracováním údajů po jeho udělení

Do určitých oblastí Našeho Systému se dostanete i bez poskytnutí jakýchkoli údajů. Chcete-li však používat všechny funkce, které jsou v Našem Systému k dispozici, budete muset poskytnout nebo povolit shromažďování určitých údajů.

Můžete omezit používání Cookie souborů Vaším internetovým prohlížečem. 

Svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů můžete kdykoli odvolat, a my vymažeme Vaše údaje z Našich Systémů. V takovém případě však berete na vědomí, že to může omezit naši schopnost poskytnout Vám nejlepší možné produkty a služby.

Jak můžete získat přístup ke svým údajům?

Máte zákonné právo požádat nás o kopii jakýchkoli Vašich osobních údajů (pokud takové údaje uchováváme). Ohledně podrobností nás prosím kontaktujte. 

V. Odstoupení od smlouvy

Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že k plnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Ukončení smlouvy má za následek zrušení uživatelského účtu. V případě, kdy dojde odstoupení od smlouvy po zaplacení ceny, před stažením produktu, vrátí poskytovatel cenu bezhotovostně na účet uživateli bez zbytečného odkladu. Ukončit smlouvu může uživatel na základě písemného prohlášení odeslaného
na e-mail: anglicka-slovicka@seznam.cz. Po obdržení prohlášení dojde k zastavení zpracování údajů o uživateli, které je nutné kvůli správnému fungování systému poskytujícího služby popsané v obchodních podmínkách.

VI. Reklamační podmínky

Reklamace se uplatňují v sídle společnosti Albidona, s.r.o.

Vzhledem k tomu, že Produkt je nehmotný, digitální výrobek, nemůže Společnost vrátit platbu na základě nespokojenosti s jeho obsahem nebo provedením. Ke každému Produktu poskytuje Společnost popis a ukázku v maximální možné míře. Jakékoliv doplnění těchto informací může Uživatel vyžádat před uskutečněním platby prostřednictvím dotazu zaslaného na e-mailovou adresu anglicka-slovicka@seznam.cz.

Všechny platební transakce jsou konečné. Uživatel je odpovědný za uznání těchto podmínek před uskutečněním platby za Produkt.

V případě jakékoli reklamace nebo nespokojenosti s Produkty musí Uživatel kontaktovat Společnost elektronicky na e-mailové adrese
anglicka-slovicka@seznam.cz . Společnost reklamaci posoudí v co nejkratším možném termínu, nejpozději do 14 dnů od jejího obdržení.

Společnost využívá možnosti mimosoudního vyřizování stížností Uživatelů. Lze se obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.

VII. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení

„Kupující“ souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ze strany „prodávajícího“ formou informací o novinkách v nabídce a akcích určených pro stávající zákazníky.